De nye krav til den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet i Grønland

Indarbejdelsen af børnekonventionen i den ny lov om støtte til børn og unge